Skip links

Kullanım Sözleşmesi

Harika Avantaj ve Özellikleri ile FinansPanel ayrıcalığını yaşayın!

FİNANSPANEL ÖDEME ORKESTRASYON YAZILIMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta FİNANSPANEL (“Şirket”), diğer tarafta Şirket’in müşterileri (“Kullanıcılar”) arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar ile bağlayıcıdır. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi kabul etmek için ilgili müşterinin internet sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden yazılım hizmetini kullanarak kabul etmektedir.

2. TANIMLAR

2.1. Yazılım: “Yazılım,” Şirket tarafından sağlanan ödeme orkestrasyon yazılımını ve ilgili belgeleri ifade eder.

2.2. Cari Kayıplar: “Cari Kayıplar,” kullanıcıların yazılımın kullanımı veya kullanılamaması nedeniyle oluşan finansal kayıpları ifade eder.

3. KULLANICI HAKLARI VE KISITLAMALARI

3.1. Lisans Hakkı: Şirket, Kullanıcılara FinansPanel yazılımının kullanımını sınırlı bir lisans verir. Bu lisans, 3.0.0 ve üstü sürümlerine aittir.

3.2. Kullanım Sınırlamaları: Kullanıcılar, yazılımı sadece iş amaçları için kullanabilirler ve bu yazılımı başka bir kişi veya kuruluşla paylaşamazlar.

3.3. Değiştirme ve Kopyalama: Kullanıcılar, yazılımın kaynak kodunu değiştiremez, geri mühendislik yapamaz ve yazılımın kopyalarını dağıtamazlar.

4. SÜRE VE İPTAL

4.1. Sözleşme Süresi: Bu Sözleşme, Kullanıcıların yazılımı kullanmaya başladıkları andan itibaren yürürlüğe girer ve yazılımın son kullanım tarihine kadar geçerlidir.

4.2. İptal: Şirket, kullanım koşullarına uymayan Kullanıcıların hesaplarını askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

5. GARANTİ VE SORUMLULUK REDDİ

5.1. Garanti Reddi: Yazılım “OLDUĞU GİBİ” sunulur ve herhangi bir türde açık veya zımni bir garanti verilmez. Şirket, yazılımın kullanılabilirliği, güvenilirliği veya uygunluğu konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz.

5.2. Sorumluluk Reddi: Şirket, yazılımın kullanımı veya kullanılamaması sonucu ortaya çıkabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarar veya kayıplardan sorumlu değildir.

6. GİZLİLİK VE VERİ KORUMA

6.1. Gizlilik: Şirket, Kullanıcıların kişisel verilerini koruma taahhüt eder ve bu verileri yalnızca Sözleşme’de belirtilen amaçlar için kullanır.

6.2. Veri Koruması: Kullanıcılar, yazılımı kullanırken kendi verilerini düzenli olarak yedeklemelidirler. Şirket, veri kaybından veya bozulmasından sorumlu değildir.

7. DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

7.1. Şirket, yazılımın sürümlerini düzenli olarak güncelleme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, en son sürümü kullanmayı kabul ederler.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Tam Sözleşme: Bu Sözleşme, Şirket ve Kullanıcılar arasındaki tam anlaşmayı temsil eder ve önceki sözlü veya yazılı anlaşmaların yerini alır.

8.2. Uygulanabilir Hukuk: Bu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacaktır.

8.3. Anlaşmazlıkların Çözümü: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için İstanbul İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu Sözleşme’nin taraflar arasında bağlayıcı ve geçerli olduğunu FinansPanel yazılımını kullanarak kabul ettiğimi beyan ederim.